ROZHANOVCE 9. – 15.12.2013

Pondelok 9. 12.

Náš prepodobný otec Patapios.

+ Helena Ongaľová

17:30

Utorok 10. 12.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.

+ Mária a Peter Cienki

7:30

ZMENA!!!

Streda 11. 12.

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik.

NEBUDE!!!

Štvrtok 12. 12.

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup.

NEBUDE!!!

Piatok 13. 12.

– DETSKÁ SV. LITURGIA

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest.

*ZBP rodiny Líškovej

16:30

ZMENA!!!

Sobota  14. 12.

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik.

+ z rod. Lengyelovej

7:30

Nedeľa 15. 12.

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV

Svätý hieromučeník Eleuterios.

* ZBP Ján Lengyel

11:00

 

ČIŽATICE 9. – 15.12.2013

Pondelok 9. 12.

Náš prepodobný otec Patapios.

+ Ján, Helena  Lechmanoví

16:00

Piatok 13. 12.

–  zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest.

+ Ján, Mária, Gabriela, Jozef Mária, Vincent, Alžbeta

18:00

Nedeľa 15. 12.

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV

Svätý hieromučeník Eleuterios.

* ZBP Rastislav a Radoslav s rodinami

8:00

 

VAJKOVCE 9. – 15.12.2013

Nedeľa 15. 12.

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV

Svätý hieromučeník Eleuterios.

*Za veriacich farnosti

9:30

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO