ROZHANOVCE 9. – 15.12.2019

Pondelok 9. 12. Náš prepodobný otec Patapios. + Vincent Gazdačko

7:30

sv. lit.

Utorok 10. 12. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. + Štefan Mika

7:30

sv. lit.

Streda 11. 12. Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. + Marta Dubovská, *vypomínka: ZBP Magda Šimčová

17:30

sv. lit.

Štvrtok 12. 12. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup.
NEBUDE!!!
Piatok 13. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITURGIA

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. + Zubko Jaroslav

17:00

sv. lit.

Sobota 14. 12. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. + Mária a Ján Lengyeloví, Mária a Ján Mocnejoví

7:30

sv. lit.

 

9:30

nácvik jasličkovej pobožnosti

Nedeľa 15. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV *ZBP rod. Balážová

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 9. – 15.12.2019

Pondelok 9. 12. Náš prepodobný otec Patapios. + Milan Kristan

(o. Peter Pacák)

16:00

sv. lit.

Piatok 13. 12.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. *ZBP rod. Kochová

(o. Marek Jeník)

17:00

sv. lit.

Nedeľa 15. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV *ZBP Mária Miklošová, 65 r.

(o. Marek Jeník)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 9. – 15.12.2019

Nedeľa 15. 12.

– mesačná zbierka

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV *za veriacich farnosti

(o. Peter Pacák)

8:30

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO