ROZHANOVCE 9.-15.5.2022

Pondelok 9. 5. Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry do me + Jozef, Michal. Helena

17:30

sv. lit.

Utorok 10. 5. Svätý apoštol Šimon Horlivec. + Štefan Anna

7:30

sv. lit.

Streda 11. 5. 

– odporúčaný sviatok

POLOVICA PÄDESIATNICE. 

Bl. hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

+ za duše v očistci

7:30

sv. lit.

Štvrtok 12. 5. Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha. + Dávid Jurko 

Vypomienka: ZBP Anton

17:30

sv. lit.

Piatok 13. 5. 

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá mučenica Glykéria. + Mária Ščurová 

Vypomienka: ZBP Anton

17:30

sv. lit.

Sobota 14.  5. Svätý mučeník Izidor. + Margita, Imrich Balážoví

7:30

sv. lit.

Nedeľa  15. 5. 5. NEDEĽA PO PASCHE – O SAMARITÁNKE. 

Náš prepodobný otec Pachómios Veľký.

*ZBP Helena s rod. 

(o. Marek Jeník)

10:00

sv. lit.

 

ČIŽATICE 9.-15.5.2022

Utorok 10. 5. Svätý apoštol Šimon Horlivec. + Ján 

Vypomienka: ZBP Anna Šulíková, 98r.

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

 

14:30 – 16:30

spoveď chorých

 

16:30

sv. spoveď v sakrestii

Štvrtok 12. 5. Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha. +Anna Chovancová 

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Nedeľa  15. 5. 5. NEDEĽA PO PASCHE – O SAMARITÁNKE. 

Náš prepodobný otec Pachómios Veľký.

*ZBP Anna Šulíková 

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

VAJKOVCE 9.-15.5.2022

Sobota 14. 5.

s platnosťou na nedeľu

5. NEDEĽA PO PASCHE – O SAMARITÁNKE. 

Náš prepodobný otec Pachómios Veľký.

*za veriacich 

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO