ROZHANOVCE 9. – 15.7. 2012

Pondelok 9.7. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup.

+ Margita Daňková

18:30

Utorok 10.7. Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. *ZBP Miloš

NEBUDE

Streda 11.7. Svätá všechválna mučenica Eufémia. Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena. *ZBP Lenka Halušková

NEBUDE

Štvrtok 12.7. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. + Anna Miková

18:30

o. Marek Maďar

Piatok 13.7. Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielovi. Náš otec sv. Julián, kenomanijský biskup. Za zdravie pre  Martu

NEBUDE

Sobota 14.7. Po Svätý apoštol Akvila.

+ Irena

NEBUDE

Nedeľa 15.7.

7. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil.

*ZBP mladomanželov Jakubovovích

11:00

OZNAMY:

1)      Minulý týždeň bola mimoriadna zbierka na chrám v Porostove, vyzbieralo sa 95 eur, PBZ!

2)      V dňoch od 10 -14. júla máme naplánovaný mládežnícky tábor do Starej Lesnej. Jednotlivé zapísané úmysly budú odslúžené na tomto tábore.

3)      V čase mojej neprítomnosti ma zastupuje p. farár o. Marek Maďar. t. č. 0911 711 877

4)      Náš chrám včera upratovali: HH&DC p. Jurková p. Pacáková, úprimné Pán Boh zaplať. Budúcu sobotu upratovanie  vychádza na p. Majerová p. Lengyelová.

5)      Môžete si v chráme zakúpiť časopis našich bratov bohoslovcov Prameň – 1 euro.

 

ČIŽATICE 9. – 15.7. 2012

Pondelok 9.7. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup. + Ondrej, Alžbeta, Ondrej a Alžbeta Kristanoví

17:00

Nedeľa 15.7.

7. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil.

Za veriacich farnosti

8:00

 

VAJKOVCE 9. – 15.7. 2012

Nedeľa 15.7.

7. NEDEĽA PO PADESIATNICI

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil.

*ZBP Michal Bendík (85 r.) 9:30

 

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO