ROZHANOVCE 9. – 15.7.2018

Pondelok 9. 7. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup. *ZBP Milan a Anna Koščoví

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Utorok 10. 7. Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. + Margita Lenardová

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Streda 11. 7. Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena *ZBP Peter a Marta

17:30

sv.lit.

 

9:00

spoveď chorých

Štvrtok 12. 7. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. + Matej, Alžbeta Bezegoví

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Piatok 13. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielovi. Náš otec sv. Julián, kenomanijský biskup. + Mária Mikulová

7:30

sv. lit. ZMENA!!!

Sobota 14. 7. Po Svätý apoštol Akvila. + Milan, Ondrej, Michal, Anna

(úmysel bude slúžený na inom mieste)

NEBUDE!!!
Nedeľa 15. 7.

– mesačná zbierka

NEDEĽA  8. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný  Bazil.

*ZBP vlastný úmysel kňaza

(o. Jozef Matejovský)

10:00

sv. lit.

Náš chrám v tomto týždni upratovali p. Šebaková, p. Kovalčínová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na p. Husnajovú a p. Šonkovú.

 

ČIŽATICE 9. – 15.7.2018

Pondelok 9. 7. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup. + Ján, Agnesa, Katarína, Mária z r. Hirkovej

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

 

15:00

spoveď chorých

 

17:00

spoveď v cerkvy

Piatok 13. 7.

– zdržanlivosť od mäsa

Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielovi. Náš otec sv. Julián, kenomanijský biskup. *ZBP r. Radovana Sekeľa

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Sobota 14.7 s platnosťou na Nedeľu

– mesačná zbierka

NEDEĽA  8. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný  Bazil.

*ZBP rod. Rusnáková

(o. Marek Jeník)

18:00

sv. lit.

Tento týždeň upratovali náš chrám Rodina Kolarčíková a Rodina Zambová, Pán Boh zaplať!!! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na Rodinu Pachingerovú, Rodinu Kristanovú a Rodinu Sidorjakovú.

 

VAJKOVCE 9. – 15.7.2018

Štvrtok 12. 7. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. *ZBP Iľková Anna, 85 rokov

(o. Peter Pacák)

18:00

sv. lit.

Nedeľa 15. 7. NEDEĽA  8. TÝŽDŇA PO ZSD.

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný  Bazil.

NEBUDE!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO