ROZHANOVCE 9. – 15.9.2013

Pondelok 9. 9.

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna.

*Za dobrodincov

7:30

Utorok 10. 9.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

*ZBP rod. Líšková

18:30

Streda 11. 9.

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská.

+ Ján Strachan

18:30

Štvrtok 12. 9.

Svätý hieromučeník Autonomos. V tento deň sa zakončuje sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky.

*Za dobrodincov

7:30

Piatok 13. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Sobota pred Povýšením. Predprazdenstvo Povýšenia úct. a životodarného Kríža.

*ZBP Marta a Peter

18:30

Sobota  14. 9.

– odporúčaný sviatok

– myrovanie

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.

Úmysel kňaza

8:00

Nedeľa 15. 9.

16. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý veľkomučeník Nikita. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.

*ZBP Ľubo s rodinou

9:30

ZMENA!!!

 

ČIŽATICE 9. – 15.9.2013

Utorok 10. 9.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

+Margita

17:00

Sobota  14. 9.

– odporúčaný sviatok

– myrovanie

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.

Úmysel kňaza

(o. Marek Jeník)

8:00

Nedeľa 15. 9.

– odpustová slávnosť ku cti Povýšenia sv. Kríža

16. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Svätý veľkomučeník Nikita. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.

*ZBP Anna, Mirka a celá rod.

11:00

ZMENA!!!

 

VAJKOVCE 9. – 15.9.2013

Piatok 13. 9. (Sobota)

– odporúčaný sviatok

– myrovanie

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.

*Za dobrodincov

17:00

Nedeľa 8. 9.

16. NEDEĽA PO ZOSLANÍ SV. DUCHA

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

*Za dobrodincov

8:00

ZMENA!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO