Podporte nás svojimi 2 percentami z daní 🙏

Aj tohto roku sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie 2% z vašich daní na občianske združenie Aetós, s ktorým už niekoľko rokov spolupracujeme.  Minulý rok boli všetky prostriedky použité na financovanie ikonostasu, ktorý sa nám s Božou pomocou podarilo zrealizovať. V tomto roku ich plánujeme použiť na pastoračné aktivity pre všetky vekové kategórie (detský tábor, celo-farské predvianočné stretnutie, celo-farský fašiangový karneval, atď.)

 

Tlačivá si taktiež môžete  osobne vyzdvihnúť v sakristii alebo na fare. Vyplnené a podpísané tlačivá Vás prosíme priniesť na farský úrad alebo do sakristie, alebo ich môžete zaslať oskenované elektronicky na adresu: farnost.rozhanovce@grkatke.sk  

 

Všetkým darcom a dobrodincom vyjadrujeme veľké Pán Boh zaplať! 

o. Peter Pacák a kurátori

Ako postupovať?

 

  1. Pripravili sme pre vás tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť na základe daňového priznania za uplynulý kalendárny rok. Tieto dokumenty sú priamo editovateľné, preto po otvorení ich môžete priamo editovať a následne vytlačiť:

     

  2. Originál vyplnené a popísané tlačivá môžete:

     

    • doručiť na farský úrad (osobne alebo poštou), kde budú prekontrolované správcom farnosti a následné ich osobne zanesieme na príslušný daňový úrad,
    • osobne doručiť na príslušný daňový úrad – v tomto prípade Vás ale prosíme, aby ste nám poskytli kópiu (sken alebo foto) oboch tlačív, a to buď osobne, poštou alebo mailom. Tieto tlačivá potrebujeme evidovať, aby sme vedeli v rámci OZ Aetós vydokladovať, koľko prostriedkov sa nám podarilo vyzbierať za našu farnosť. Ďakujeme za pochopenie.

Kontakt

 

Adresa farského úradu:

Gr. kat. farský úrad Rozhanovce

SNP 66, Rozhanovce 044 42

 

E-mailová adresa:

farnost.rozhanovce@grkatke.sk

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO