ROZHANOVCE 12. – 18.9.2016

Pondelok 12. 9. Ukončenie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky + Michal, Anna, Andrej, Alžbeta z rod. Lukačkovej a Rusnakovej

17:30 sv. lit.

Utorok 13. 9. Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha * ZBP Anastázia, živ. jubileum

17:30 sv. lit.

Streda 14 9.

– odporúčaný sviatok, zdržanlivosť od mäsa

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. + Ján strachan, 15. výročie od úmrtia, panychída

18:30 sv. lit.

ZMENA!!!

Štvrtok 15. 9.

– štátny sviatok, Sedembolestná Panna Mária

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. +Alžbeta, Štefa a Margita z rod. Líškovej

8:00 sv. lit.

Piatok 16. 9.

– zdržanlivosť od mäsa

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. * ZBP Anna Závodníková

17:30 sv. lit.

Sobota 17. 9. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska. + Ladislav a Monika Lengyeloví

PÚŤ DO MARIAPOCSU!

Nedeľa 18. 9. NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI, NEDEĽA PO POVÝŠENÍ.

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

*ZBP Mária Ordošová

9:30 sv. lit.

(rim. kat. odpustová slávnosť v Čižaticiach)

Púť do Mariapocsu sa uskutoční 17.septembra… Prihlásení môžete vyplácať cestovné za túto púť.

Odchody autobusu na púť:

5:30 Košický Klečenov (autobusová zastávka na hlavnej ceste),

6:00 Čižatice (spred OU),

6:15 Rozhanovce (spred OU)

9.00 – spoločný prechod Bránou milosrdenstva

– privítanie miestnym farárom a modlitba posvätného ruženca

9.00 – 10.45 – možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia

10.00 – Akatist k Presvätej Bohorodičke

11.00 – Archijerejská sv. liturgia (vladyka MILAN CHAUTUR, CSsR, eparchiálny biskup)

– moleben k presvätej Bohorodičke

– myrovanie na podporu výstavby nového chrámu vo farnosti Košice nad Jazerom

                  

Časopis SLOVO (predplatné na rok 2017)

Časopis Misionár (predplatné na rok 2017)

 

ČIŽATICE 12. – 18.9.2016

Streda 14 9.

– odporúčaný sviatok, zdržanlivosť od mäsa

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. + Štefan Kristan

(o. Peter Pacák)

17:00 sv. lit.

Štvrtok 15. 9.

– štátny sviatok, Sedembolestná Panna Mária

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. + Štefan Kristan

(o. Marek Jeník)

8:00 sv. lit.

Nedeľa 18. 9.

– ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ KU CTI SVÄTÉHO KRÍŽA

NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI, NEDEĽA PO POVÝŠENÍ.

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

*ZBP a oslobodenie od zlého pre bohuznáme rodiny

11:00 hod. ODPUSTOVÁ SV. OMŠA

 

VAJKOVCE 12. – 18.9.2016

Streda 14 9.

– odporúčaný sviatok, zdržanlivosť od mäsa

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. *za veriacich farnosti

16:00 sv. lit.

Nedeľa 18. 9. NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO PÄDESIATNICI, NEDEĽA PO POVÝŠENÍM.

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

úmysel kňaza

(o. Mrek Jeník)

9:00 sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO