Časopis Slovo – predplatné na rok 2017

Aj tento rok vám prinášame osvedčené rubriky a zaujímavú grafiku na 32 stranách každé dva týždne.

 

Príspevok na Slovo za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne vo výške 17 eur/ks.
Príspevok na Slovo za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne vo výške 14 eur/ks. Termín: do 21. novembra 2016.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2018.
Ak máte záujem o ďalší nástenný kalendár na rok 2017, jeho cena je 1,50 eur/ks.

E-SLOVO

Ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky cez našu novú webovú stránku. Treba kontaktovať redakciu na slovo5@grkatpo.sk alebo 051/7731 481 a uviesť dátum platby alebo pri platbe v poznámke uveďte svoj e-mail a VS 9999.

 

Výhody: príspevok iba 8,50 eura, časopis 10 dní v predstihu a dostupný kdekoľvek, kde sa môžete pripojiť na internet. Vhodné pre mladých a veriacich žijúcich v cudzine. Aj my šetríme prírodu.

 

Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom priloženým k Slovu alebo prevodom na účet 3210 206 959/0200; SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 2017, VS: vaše PSČ. Do poznámky uveďte svoje meno a počet kusov. Viac informácií: 051/77 31 481, 0911 711 263, slovo@grkatpo.sk.

Pridaj komentár

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO