ROZHANOVCE 17. – 23.5.2021

Pondelok 17. 5. Svätý apoštol Andronik a spoločníčka. + Mária Batíková

7:30

sv. lit.

Utorok 18. 5. Svätý mučeník Teodot z Ankyry. + Štefan Anna Lengyeloví

7:30

sv. lit.

Streda 19. 5. Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci. + Štefan Franko
NEBUDE!!!
Štvrtok 20. 5. Svätý mučeník Tallelaios. *ZBP Anna Závodníková

17:30

sv. lit.

Piatok 21. 5.

zdržanlivosť od mäsa

– DETSKÁ SV. LITURGIA

– Stretnutie s deťmi po sv.lit.

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena. + Mária Ščamborová

17:30

sv. lit.

Sobota 22. 5. Svätý mučeník Bazilisk. Piata zádušná sobota

7:30

sv. lit.

– panychída, hramoty

Nedeľa 23. 5.

myrovanie

PÄDESIATNICA – ZOSLANIE SVÄTÉHO DUCHA.
Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká.
*poďakovanie za uzdravenie Marka, Renaty, Kláry, Gabriela
 
*ZBP Tadeáš Jurko

8:30

sv. lit.

 

10:00

sv. lit.

V tomto týždni náš chrám upratovali rodina Jurková! Upratovanie na budúci týždeň vychádza na rodinu Pacákovú.

 

Oznam redakcie Slovo…

 

ČIŽATICE 17. – 23.5.2021

Pondelok 17. 5. Svätý apoštol Andronik a spoločníčka. + Milan Dulina

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Štvrtok 20. 5. Svätý mučeník Tallelaios. + z rod.Tkáčovej, Kurayovej, Tresovej, Lechmanovej

(o. Marek)

18:00

sv. lit.

Sobota 22. 5. Svätý mučeník Bazilisk. Piata zádušná sobota

(o. Peter)

9:30

sv. lit.

– panychída, hramoty

Nedeľa 23. 5.
myrovanie
PÄDESIATNICA – ZOSLANIE SVÄTÉHO DUCHA.

Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká.

*vlastný úmysel kňaza

(o. Marek)

8:30

sv. lit.

V tomto týždni upratovali náš chrám rodina Tkáčová, rodina Rada Kristana! Na budúci týždeň upratovanie vychádza na rodinu Fedorovú (Sabolovú) a rodinu Tresovú.

 

VAJKOVCE 17. – 23.5.2021

Sobota 22.5.

s platnosťou na Nedeľu
myrovanie

PÄDESIATNICA – ZOSLANIE SVÄTÉHO DUCHA.

Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup. Prep. Eufrozína Polocká.

Za veriacich farnosti

(o. Peter)

18:00

sv. lit.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO