OZNAM REDAKCIE „SLOVO“

Bratia a sestry, redakcia časopisu Slovo chce toto naše
periodikum vylepšiť a priblížiť jeho obsah vašim potrebám. Preto je v čísle
9, ktoré ste dostali (alebo si môžete vyzdvihnúť), anketový lístok. Prosím,
kto môže, nech ho vyplní. A ak sa dá, tak za celú domácnosť – po komunikácii
doma s ostatnými čitateľmi časopisu. Tí, čo majú prístup na internet, ho
môžu vyplniť priamo na internete. Máme jedinečnú možnosť ovplyvniť budúcnosť
Slova a bolo by dobré ju využiť.
Anketové lístky po vyplnení odovzdajte v sakristii.
 
Veľká vďaka vopred všetkým, ktorí napomôžu, aby táto anketa bola čo
najreprezentatívnejšia.
 
Nech Vás Otec žehná
o. Juraj Gradoš, šéfredaktor

Pridaj komentár

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO