Post s KBS

Zamyslenie

Textová verzia: 

Sobota 27. februára


Mnohí vravia: Nemám dosť síl, aby som priniesol takú obetu. Keby sa len tak ponamáhali ako ja! Boh nikdy neodmietne túto prvú milosť, ktorá dá odvahu konať. Srdce zosilnie a človek kráča od jedného víťazstva k druhému.

Pridaj komentár

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO