Príhovor šéfredaktora časopisu Slovo

Bratia a sestry, milé rodiny,


tak ako každý rok aj v tomto čase sa vám ponúka možnosť objednať si do svojich domácností časopis SLOVO. SLOVO to nie je iba jeden z niekoľkých gréckokatolíckych časopisov. Aj keď každý má svoju charizmu, charizmou SLOVA je jeho univerzálnosť. Snažíme sa hovoriť rečou blízkou všetkým. Nerobíme rozdiely a každé slovo v tomto SLOVE je venované gréckokatolíkovi bez rozdielu. Je venované Vám a Vašim rodinám. Od malých detí, cez mladých ľudí, až po Vás, ktorí už viete, komu ste uverili. Všetci potrebujeme pomoc, lebo naše životy nie sú diaľnicou, ale hrboľatou cestou plnou pádov, po ktorých nasleduje vstávanie. Vstávať samému je ťažké. Vstávať s oporou, či s priateľom po boku je oveľa jednoduchšie a istejšie. My Vám chceme byť takýmto priateľom.


Ľudské slovo má moc budovať i rúcať: vzťahy, rodiny i štáty. Božie slovo má moc z nás urobiť Božie deti. Jeho dedičov. A to naše SLOVO chce v nás tento dar udržať. Otázkou je, či to slovo prijmeme. To Božie i to v tlačenej podobe. Ja mu verím. Verím, že môže zmeniť Vaše životy. Inak by som ho nebudoval už dvadsaťštyri rokov. A tak, ako verím v jeho silu, verím aj vo Vás, že túto možnosť nezahodíte. Že si ho objednáte. A ak môžem byť odvážny, tak nečakajte a urobte to hneď. Dovidenia pri čítaní časopisu, ktorý si o pár mesiacov pripomenie krásnych päťdesiatpäť rokov existencie.


otec Juraj Gradoš, šéfredaktor časopisu SLOVO

Pridaj komentár

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO